Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này đã được biên soạn để phục vụ tốt hơn những người quan tâm đến việc “Thông tin Nhận dạng Cá nhân” (PII) đang được sử dụng trực tuyến. PII, như được mô tả trong luật bảo mật thông tin của Hoa Kỳ và bảo mật thông tin, là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc với các thông tin khác để xác định, liên hệ hoặc tìm một người hoặc xác định một cá nhân trong ngữ cảnh.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo trang web của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và tại sao thu thập?

Nhúng nội dung từ trang web khác

Đôi khi chúng tôi nhúng nội dung từ trang web khác, ví dụ như một video clip từ Youtube và có thể những website ấy có thu thập dữ liệu của bạn, bạn nên đọc các chính sách bảo mật từ các trang mà chúng tôi có nhúng dữ liệu được liệt kê tại đây:

https://www.youtube.com/

Analytics

Chúng tôi có sử dụng Google Analytics để thống kê lượt truy cập của website, để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Google Analytics, vui lòng truy cập: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/vn/

Tiết lộ bên thứ ba

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin cá nhân của bạn.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Trang web của chúng tôi được quét thường xuyên cho các lỗ hổng bảo mật và các lỗ hổng được biết đến để giúp bạn truy cập vào trang của chúng tôi càng an toàn càng tốt.

Chúng tôi sử dụng Malware Scanning thường xuyên.

Thông tin cá nhân của bạn được chứa sau các mạng được bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi một số lượng hạn chế những người có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy và được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, tất cả thông tin nhạy cảm / tín dụng mà bạn cung cấp được mã hóa thông qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer).

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khi người dùng nhập, trình hoặc truy cập thông tin của họ để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang Liên hệ.